ההבדל בין ייעוץ לשיווק פנסיוני

תחום המוצרים הפנסיוניים נחשב למורכב למדי, ולעתים גם המוצרים הבסיסיים ביותר יכולים לכלול שפע של מונחים שונים המעוררים רתיעה מידית ותחושת בלבול. ועם זאת, כולם ככולם יסכימו של למוצרים הפנסיוניים, מורכבים ככל שיהיו, ישנה חשיבות מכרעת בעתידם הכלכלי ובתכנון הפיננסי הנכון שיבטיח איכות חיים גבוהה גם עם פרישתם לגמלאות.

אחד מן הנושאים בהם חשוב להכיר או בשוני שקיים בין שני תפקידים שעל פניו מציעים את אותו השירות, אך מאחוריהם מתקיימת רשת אינטרסים שונה ומשמעותית.

הכשרה זהה, מטרה שונה

גם יועצים וגם משווקים פנסיוניים הינם אנשי מקצוע הבקיאים בעולמות המוצרים הפנסיוניים. הכשרתם היא זהה, ושני אנשי המקצוע נדרשים למעבר בחינות יסוד וגמר הנערכות על-ידי הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

בשני המקרים, בחינות אלו הינן רק שלב אחד מתוך הכשרה ממושכת, ועל יועצים ומשווקים פנסיוניים לעבור התמחות של כחצי שנה עד לקבלת הרישיון הנכסף.

אם כן, היכן נעוץ ההבדל המשמעותי בין שני המקצועות? הכול כמו בעולמות הכלכלה – עניין של אינטרס. בעוד שיועץ פנסיוני נדרש למתן ייעוץ אובייקטיבי ללא משוא פנים, הרי שמשווק פנסיוני הוא אדם בעל בקיאות זהה, אך כזה הפועל מטעם מוסד פיננסי כזה או אחר. מטרתו היא לא לספק ייעוץ אובייקטיבי, כי אם לשווק את מוצריה הפנסיוני של החברה מטעמה הוא עובד.

ה'טייטל' מחייב

לאור העובדה שמשווקים פנסיוניים אינם מספקים ייעוץ אובייקטיבי, אין מדובר רק בתיאור שנועד להפריד בין השניים כסלנג, כי אם תיאור מקצועי בו הם מחויבים למען הגילוי הנאות אל מול לקוחותיהם הקיימים או לקוחותיהם הפוטנציאליים.

על הלקוח להיות מודע במאת האחוזים כי הייעוץ שהוא מקבל או או אובייקטיבי או מתקיים כתוצאה מאקט מכירתי יזום. על המשווק הפנסיוני לומר באופן גלוי מיהי חברת הביטוח או בית ההשקעות שמטעמם הוא פועל. הסתרה של טייטל זה איננה רק נחשבת לפעולה לא מקצועית, כי אם לפעולה לא חוקית אשר עלולה להוביל לשלילת הרישיון ולנקיטת עונשים חמורים.

הדומה

על אף העובדה שהמשווקים הפנסיוניים פועלים למען אינטרס גלוי, הרי שאין בכך כדי להוזיל את עבודתם. בדומה ליועצים, גם המשווקים פועלים כדי להתאים את המוצרים הפיננסיים הנכונים ביותר עבור לקוחותיהם.

סל המוצרים יכול להיות רב ומורכב, והן היועצים והן המשווקים יפעלו כדי לשקף בחבילות המוצעות את הזכויות הפנסיוניות, החסכונות והביטוחים אשר יהלמו את צורכי לקוחותיהם.

אפשרויות תעסוקה

יועצים פנסיוניים המספקים שירותים אובייקטיביים יכולים לפעול מטעם מוסדות פיננסיים שונים דוגמת בנקים, חברות עצמאיות המספקות ייעוץ פנסיוני וכעצמאיים. משווקים יכולים לפעול כעצמאיים, אך מרביתם פועלים במסגרת חברות דוגמת בתי השקעות וחברות ביטוח.

על כן, בפעם הבאה שבה אתם פועלים למען קבלת ייעוץ פנסיוני, הקפידו לשים לב לאותיות הקטנות, ולהבין את המשמעות של הטייטל של האדם הניצב מולכם.