שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין עוסק בהערכת שווי של נדל"ן. במקרים רבים הצורך הוא בהערכת שווי שוק של נכס. השווי נדרש על ידי גופים ואנשים לצרכים שונים. מספר דוגמאות הם: בנק המבקש לספק משכנתא ללווה רוצה לקבל הערכה על שווי  הנכס עבורו ניתנת ההלוואה. רשות מקומית מבקשת הערכת שמאי בעת פרסום תכנית בינוי ערים חדשה  לצורך קבלת אומדן של עליית סכום הנכסים המצויים בידי הציבור באזור. על פי ההערכה היא תוכל לקבוע דמי ההשבחה המוטלים על בעלי הנכס. הערכת שמאי נדרשת על ידי בעל נכס בעת ערעור על שומה שנקבעה בידי  מס שבח ועוד.

שמאי מקרקעין ורכוש חייב לקבל אישור מתאים ממשרד המשפטים לאחר שלמד את המקצוע במוסד ידוע, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות מתאימות שעורך המשרד. הוא לומד על השיטות השונות לעריכת שמאות ומיישם את הנלמד לטובת קביעת דוחות ללקוחותיו. ניתן להבחין ב 3 שיטות עיקריות. גישת ההשוואה אשר בודקת שווי עסקאות דומות אשר נעשו באזור הנכס, השיטה הכלכלית שנעשית על פי הרווח הנקי מנכס דומה, ושיטת העלות  המבוססת על עלויות כל המרכיבים הכלולים בנכס דוגמת הקרקע, המבנה ועוד.

כמובן, שבכל שיטה נלקחים בחשבון אלמנטים של פחת, כלכלי או פונקציונאלי, תשלום מיסי השבחה, היות הנכס מניב או לא, מצב הנכס, האזור בו הוא ממוקם, הפיתוח הסביבתי ועוד אחרים נדרשים. שמאי מקרקעין יכול להגיש את  הדו"ח למזמין ויכול גם לייצג אותו אל מול הרשויות השונות ובהן הרשויות המקומיות, בתי משפט, מס שבח ואחרות. דו"ח שמאי מהווה פעמים רבות משקל נגד לדו"חות רשמיים של שמאי הרשויות ויכול לסייע רבות בהורדת מס מבוקש, בהקלות כספיות שונות ועוד.

יש צורך להזכיר, כי נחיצות של דו"ח שמאי מקרקעין הכרחית בשורה של מקרים ובלעדיהם לא יכולות להתקדם עסקאות שונות כמו: מתן משכנתאות, מכירת חברות שיש ברשותן נכסים שיש להעריכם ובעוד מקרים. בעת עריכת הדו"ח בודק השמאי את מצב הנכסים, רישומם בטאבו, במנהל או בחברה המשכנת, אם קיימים עליהם שעבודים ועוד נתונים הכרחיים. מומלץ לשכור שירותי שמאי בעל מוניטין. כל עסקת מקרקעין הינה יקרה, יחסית, וכדאי להכיר את ערך הנכסים כיאות.