הלוואות

הלוואות

גופים פיננסיים שונים נותנים הלוואות לאנשים אשר זקוקים להן. יש רבות בסכומים שונים שניתנות על ידי בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי, גופים פרטיים העוסקים בתחום ומוסדות נוספים. הן ניתנות לצרכים שונים ביניהם: שיפוצים, מימון לימודים או אירועים מיוחדים, נסיעות לחו"ל, רכישת רכבים ופריטים יקרים אחרים ועוד. לכל אחת יש את התנאים שלה והרווח של המוסד הפיננסי מגיע מהריבית אותה משלמים  הלווים. הפרוצדורה של  הקמתה משתנה מגורם פיננסי אחד למשנהו.

קיימות הלוואות שונות: יש "גרייס" אשר במסגרתה משולמת אך ורק ריבית חודשית בלי הקרן. היא יכולה להינתן לזמן קצוב של מספר שנים או אחר שהוסכם עליו. בסוף תקופה יש צורך להחזיר את הקרן. למעשה זוהי סוג של  הלוואה עומדת. הלווה זקוק לכסף מיידי ואינו רוצה לשחרר תכנית חיסכון או קופת גמל טרם זמנן כדי לא להפסיד ריביות או לקבל קנסות. "שפיצר" היא  הלוואה שבמסגרתה מחזיר הלווה מדי חודש סכום מהקרן ואת הריבית עליו על פי חישוב שנעשה בהתאם לתקופת ההלוואה.

ככל שההלוואה הינה לטווח ארוך יותר, כן, הריבית עליה תהיה גבוהה יותר ולהיפך. אחת הסיבות נעוצה ברמת הסיכון שנוטל על עצמו הגוף  הפיננסי, וקיימות סיבות אחרות. ככלל, גופים רבים מבקשים ערבויות לכספים שהם נותנים. הם יקבלו ערבויות דוגמת: נדל"ן, רכוש אחר כמו מכונית, תכניות חיסכון, קופות גמל וכל כסף שהינו נזיל ואשר ניתן לממש אותו ללא בעיה. בנקים אשר  מנהלים חשבונות של לקוח אשר מעביר את שכרו אליהם בהוראת קבע, יכולים לתת הלוואות בסכומים שונים ללא בטוחות או בטוחות מינימאליות.

נטילת הלוואה הוא אירוע שיש לבחון בזהירות בגלל יש בו רמת סיכון. כל מי שנוטל אחת כזאת צריך לקחת סכום נמוך ככל האפשר. הוא צריך לתכנן היטב את  החזרת הכספים אחרת הוא יוכל להסתבך בקנסות, בריביות גבוהות ובהליכי משפט והוצאות לפועל. יש צורך לבדוק את התנאים המוצעים  ולקחת אותה אצל הגוף  נותן את התנאים  הטובים ביותר. לא תמיד גובה הריבית חשוב. לפעמים, תנאים אחרים כמו אפשרות דחיית תשלומים, גמישות בחיסול ההלוואה  או ביצוע שינויים בה חשובים לא פחות.