הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואות

אנשים נוטלים הלוואה בנסיבות שונות. לעיתים, בגלל מצוקה כלכלית, במקרים אחרים, יש צורך בסכום כסף לתקופה זמנית ועד שישתחררו כספים צבורים. יש מקרים, בהם מבקשים לממן נסיעה לחו"ל או פרוצדורה רפואית וכדומה. הלוואות חוץ בנקאיות ניתן לקבל בכל עת על ידי גופים פיננסיים  המתמחים בכך. אלו מבצעים בדיקות מקדימות, בהם בודקים את  הלווה ואת יכולת ההחזר הכספי שלו. הלווה עצמו צריך לבדוק את תנאי הלוואה, ובמידה ויש הסכמה על ידי שני  הצדדים אזי תהליך ההקמה שלה הינו קצר.

בדיקות מקדימות

להבדיל מאלו הבנקאיות הן מתאפיינות בבירוקרטיה פשוטה יותר. נבדקים נושאים כמו: תזרים  המזומנים של הלקוח, פרטים נוספים דוגמת מקום עבודה, גובה השתכרות וכדומה. במידה ואין בעיות וחסמים מיוחדים אזי חותמים על  המסמכים הנדרשים והיא יוצאת לדרך. כאשר מדובר בסכומים כבדים יש צורך, לעיתים, לשעבד נכסים כספיים נזילים או אחרים. השעבוד נועד להבטיח החזרת כספים לגוף  המלווה. במקרים של אי החזר אזי יוטלו קנסות, יפתחו בהליכים משפטיים והליכי עיקולים וכיוצא בזה.

מגוון  רחב

קיימות הלוואות מסוגים שונים. הפופולאריות  ביותר נקראות "שפיצר" והמשמעות הינה החזר חודשי קבוע שבתוכו מגולם תשלום חלק מהקרן בצירוף ריבית. קיימות אחרות שנקראות "גרייס" שהן הלוואות גישור. כאן משלם הלווה רק את  הריבית החודשית ורק לאחר תקופה שנקבעת מראש הוא ישלם את הקרן במלואה. ההלוואות ניתנות לתקופות קצובות, לרוב, ניתן לסלקן במהלך  הזמן ללא קנסות, או לבקש לערוך שינויים בתנאים. הריבית מחושבת לרוב, לפי תקופת נטילת ההלוואה. הגמישות שמאפשר המוסד הפיננסי יכול להקל  מאוד על  הלווים.

בחירה

נשאלת השאלה איזה הלוואה כדאי לקחת? וכאן  התשובה היא מורכבת. בראש וראשונה חייב הלווה להתאים  אותה לצרכיו. במידה ואמור להשתחרר לו סכום כסף עתידי הוא יעדיף הלוואת גישור. אם אין לו בעיה להחזירה בשלבים ולסיים עם  אותה בתוך תקופה מוקצבת הוא יכול להעדיף הלוואת שפיצר. מומלץ לבדוק תנאי הלוואות חוץ בנקאיות במספר מוסדות. כל אחד יכול להציג ריבית אחרת, ובסופו של דבר,  כל הנחה מתורגמת במיידית לחסכון כספי ניכר.