עריכת פטנטים

עריכת פטנטים

לצורך בחינת פטנטים יש להגיש מסמכים מתאימים אותם חייבים להכין בצורה מדוקדקת. עריכת פטנטים היא עיסוק שחייב להיעשות על ידי עורך פטנטים מוסמך ובעל רישיון. את  הפטנט בוחנים מומחים אשר מועסקים ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. הם לא יבחנו מסמך אשר אינו כתוב כהלכה אלא בצורה רשלנית. כל מסמך כזה חייב להיכתב נכון מבחינה טכנית, במקרים רבים יש צורך להוסיף, גרפים, תרשימים, טבלאות וכיוצא בזה. כל אלו נועדו לתאר את התהליך, המוצר, התוכנה והאלמנט אשר לגביהם נכתב הפטנט. פטנט נועד לספק לממציאו הגנה לזמן קצוב אשר תימנע מאחרים מהגשת פטנט אחר או דומה בתחום. ההגנה היא למשך שנה. והבוחנים מטעם הרשות הם אלו אשר מאשרים או דוחים אותו על  הסף.

עורך פטנטים מקבל רישיון לעיסוקו מרשות הפטנטים. הוא חייב לעמוד בבחינות מתאימות שאליהם הוא יכול לגשת רק לאחר שעמד בתנאי סף מיוחדים כדלקמן: הוא חייב להיות תושב ישראלי, בעל תואר הנדסי או מדעי ממוסד להשכלה גבוהה, לאחר עיסוק בתחום במשך 3 שנים לפחות. לאחר התמחות של שנתיים במשרד להגשת פטנטים, במחלקת פטנטים במפעל, או ברשות הפטנטים. במידה והוא מצליח במבחן, הוא אמור לשלם אגרה ולאחריה יכול לקבל לקוחות.

עריכת פטנטים היא תחום עיסוקו המרכזי, אבל הוא יכול לקבל על עצמו משימות נוספות דוגמת: הגנה על פטנט קיים בבית משפט יחד עם עורך דין מנוסה בתחום, סיוע בהגשת פטנטים במדינות זרות. ממציאים רבים מעוניינים לרשום את המצאותיהם במדינות חשובות בעולם כמו: ארה"ב, האיחוד האירופאי, סין ועוד. כך הם מגדילים את  הפוטנציאל של ההמצאה. עלויות רישום פטנט גבוהות, ובמקרים מיוחדים, מחפשים הממציאים משקיעים לצורך גיוס הכספים הנדרשים. עורך פטנטים אחראי על הכנת המסמך אבל לא על תוכנו. יחד עם זאת, הוא יכול להביע דעתו, אם יתבקש, לגבי בחינת הקריטריונים לאישור פטנט. האם ההמצאה היא חדשה והאם היא אינה מובנת מאליה. רעיון חדש מאושר אוטומאטית ואילו חידוש שהוא די מובן מאליו לא יתקבל, שכן, מהות נושא הפטנטים הוא חדשנות ויצירתיות, ובמקרה זה, האלמנטים הללו אינם קיים.