התנגדות לירושה – מה זה אומר בעצם?

עו"ד ירושה

לפני שאדם הולך לעולמו, הוא יכול לכתוב צוואה בה הוא מורה למי להוריש את כספו, רכושו ונכסיו. בדרך כלל, הורים נוהגים להוריש את כל מה שיש להם לילדיהם, אך יש מקרים שזה לא כך ויש מקרים בהם אין ילדים, ואז צריך להחליט למי להעביר את הירושה. במקרים שלא נכתבת צוואה, אז הירושה עוברת אל קרובי המשפחה הקרובים ביותר. 

עניין הירושה הוא מאוד סבוך ורגיש. במצב אופטימאלי, וצריך לומר שברוב המקרים זה ככה, בוודאי אם מדובר במצבים בהם לא מדובר בירושות גדולות ונרחבות, הרי שהילדים מתחלקים בירושה שווה בשווה, והכל בא על מקומו בשלום. אך יש מקרים בהם זה יוצר ריבים ומוביל לעימותים בתוך המשפחה. 

אחת הדוגמאות לכך הוא, כאשר מתפרסם צו ירושה ואחד מבני המשפחה מתנגד לו. התנגדות כזו יכולה להופיע במקרים כגון, אם אותו בן משפחה איננו מרוצה מהחלוקה שנקבעה בצוואה, אם אותו בן משפחה איננו מופיע בירושה כלל, אם הוא סבור שמגיע לו יותר או אם מופיע בצוואה גורם שלא אמור לקבל חלק מהירושה. 

יש שתי דוגמאות למקרים מאוד רגישים שמובילים להביע התנגדות לירושה. הדוגמא הראשונה היא, כאשר האב או האם התחתנו שנית ואז בני הזוג החדשים וילדיהם (המשותפים) מקבלים חלק מהירושה, הדוגמא השנייה, אם ילד או ילדה לא מוכרים, מחוץ לנישואים, דורשה חלק מהירושה. 

כיצד אפשר להביע התנגדות לירושה

על מנת להביא התנגדות לירושה, יש לחכות שצו הירושה יתפרסם ברשומות ואז על פי חוק אפשר להגיש התנגדות. זו אמורה להיות מוגשת תוך שבועיים לרשם לענייני ירושה. לאחר מכן ייערך דיון משפטי האם ניתן לקיים את הצו או לא. בשביל שההתנגדות תיכנס לתוקף ואכן תתקבל, יש להציג ראיות והוכחות, למשל, לכך שהצוואה נכתבה בלחץ מצד גורמים מסוימים שיכולים ליהנות ממנה, או הוכחות וראיות שאכן מלמדות שיש למתנגדים חלק בירושה (או להבדיל, שאין לאלה שנכללים בצוואה זכות לקבל חלק מהצוואה). צריך לומר, במקרים רבים אם הצוואה לא כוללת ילדים מחוץ לנישואים, הרי שהם כן אמורים לקבל חלק מהירושה.